• Online counseling
 • Hotline
 • PRODUCTS
 • Find us Facebook
 • HOME PAGE > HOT PRODUCTS
 • NSX: VITATREE
 • 0 VND
 • NSX: CÔNG TY TNHH NANOGOLD
 • 0 VND
 • NSX: VITATREE
 • 0 VND
 • NSX: VITATREE
 • 0 VND
 • NSX: VITATREE
 • 0 VND
 • NSX: CÔNG TY TNHH NANOGOLD
 • 0 VND
 • NSX: CÔNG TY TNHH NANOGOLD
 • 0 VND
 • NSX: CÔNG TY TNHH NANOGOLD
 • 0 VND
 • Home page > PLANT YOUR MEDICINE
 • Giảo cổ lam
 • Giảo cổ lam là một dược liệu rất quý hiếm được phát hiện và sử dụng lần đầu ở Nhật Bản với tên gọi Cây thuốc Trường sinh ...
 • Ba Kích
 • Rễ phơi hay sấy khô của cây Ba kích (Morinda officinalis How.), họ Cà phê (Rubiaceae).
  Cây mọc hoang và được trồng ở một số vùng đồi núi nước ta ...
 • Bối mẫu
 • Thân hành đã phơi hay sấy khô của cây Triết bối mẫu (Fritillaria thunbergii Miq.), cây Xuyên bối mẫu (Fritillaria cirrhosa D. Don.) ...
 • Bọ mẩy
 • Lá (Đại thanh diệp), rễ tươi hoặc khô (Radix et Folium Clerodendri).
  Vỏ rễ được dùng dưới tên Địa cốt bì nam ...
 • Bồ cu vẽ
 • Breynia fruticosa Hook. f. họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)
  Cây mọc hoang và được trồng làm thuốc ở nhiều nơi trong nước ta và nhiều nước khác ...
 • Bồ cốt chi
 • Hạt đã phơi hay sấy khô của cây Phá cố chỉ (Psoralea corylifolia L.), họ Đậu (Fabaceae).
  Nước ta có trồng cây này, dược liệu chủ yếu nhập từ Trưng Quốc ...
 • Home Pages > PRIZE
  • KINGPHAR - HCV sp vì sức khỏe cộng đồng
  • CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG KINGPHAR TỐT NHẤT
  • Top 100 thương hiệu tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG CHO BÉ
  • Mẹ tin dùng con lớn khôn
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM NỔI TIẾNG TRONG HỘI NHẬP
  • Giải thưởng CHÂU Á THÁI BÌN DƯƠNG